homeMajke Jugovića 20, 78250 Laktaši

Listu zabranjenih sredstava za 2018. godinu koja je objavljena u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine broj 87/17 od 08.12.2017. godine, koja je stupila na snagu 01.01.2018. godine možete pronaći na slijedećem linku:

https://www.google.ba/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9zZXPsb_YAhXBa1AKHSEVBVIQFgg8MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.sluzbenilist.ba%2Fpage%2Fakt%2FL9Q1Qohz4nh78h77mMvA8%3D&usg=AOvVaw0HFM6EPeis_UZkMHIod5Ha

Detaljnije informacije možete pronaći na zvaničnoj stranici Agencije za antidoping kontrolu BiH

http://www.ada.gov.ba/index.php/bs/

 

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/prohibited_list_2018_en.pdf

 

Logo PS BiH.

Plivački savez
Bosne i Hercegovine

Пливачки савез
Босне и Херцеговине

  • Majke Jugovića 20
    78250 Laktaši
  • psbih@yahoo.com